OfertaWindykacja należności

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania począwszy od monitoringu i negocjacji z dłużnikiem, przez przeprowadzenie postępowania sądowego, aż po uzyskanie zaspokojenia roszczeń klientów w toku postępowania egzekucyjnego.

W ramach windykacji polubownej podejmujemy czynności zmierzające do odzyskania należności klientów na drodze przedsądowej. Na tym etapie podejmowane są działania polegające m.in. na ustaleniu danych dłużnika, nawiązaniu z nim kontaktu, ustaleniu warunków i terminu spłaty należności oraz wystosowaniu wezwania do zapłaty.

W ramach windykacji sądowej podejmowane są działania obejmujące m.in. przygotowanie pozwu i złożenie go do właściwego sądu, składanie innych pism procesowych, nadzór nad przebiegiem postępowania i uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi. Następnie, w ramach windykacji komorniczej, przygotowujemy wniosek egzekucyjny i czuwamy nad sprawnością działań podejmowanych przez komornika.

Potrzebujesz pomocy? Służę poradą
zadzwoń
odwiedź

ul. Białostocka 22 lok. 1
03-741 Warszawa

© 2018 kancelaria-wilkoszewski.pl