OfertaProcesy sądowe

Kancelaria reprezentuje klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań sądowych (cywilnych, karnych) i administracyjnych, a w szczególności przygotowuje dokumentację procesową, sporządza pozwy (wnioski), jak również sprawuje nadzór nad poprawnością i sprawnością toczących się spraw, Kancelaria reprezentuje również interesy pokrzywdzonych w toku postępowań karnych oraz prowadzi obronę obwinionych i oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Kancelaria świadczy także zastępstwo procesowe klientów przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i urzędami oraz Trybunałami

Potrzebujesz pomocy? Służę poradą
zadzwoń
odwiedź

ul. Białostocka 22 lok. 1
03-741 Warszawa

© 2018 kancelaria-wilkoszewski.pl