OfertaPrawo ubezpieczeń

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań wynikających ze szkód na osobie i mieniu z wszelkich ubezpieczeń OC (sprawcy zdarzenia drogowego, przedsiębiorstwa, w życiu prywatnym, gospodarstwa rolnego i wielu innych), z ubezpieczeń Auto Casco, NNW oraz innych ubezpieczeń.

Kancelaria dochodzi roszczeń:

  • za szkody osobowe w postaci: zadośćuczynienia za krzywdę powstałą w następstwie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, śmierci osoby najbliższej, zwrotu poniesionych kosztów leczenia (leki, rehabilitacja, dojazdy do placówek medycznych itd.), sprawowania opieki osób trzecich, utraconych dochodów i wszelkich innych strat, renty z tytułu stale ponoszonych wydatków na leczenie, opiekę, renty z tytułu utraconych dochodów, renty z tytułu utraconych widoków powodzenia na przyszłość,
  • za szkody w mieniu będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych powodujących zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.
Potrzebujesz pomocy? Służę poradą
zadzwoń
odwiedź

ul. Białostocka 22 lok. 1
03-741 Warszawa

© 2018 kancelaria-wilkoszewski.pl