OfertaPrawo karne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa karnego na rzecz podejrzanych, oskarżonych, skazanych i pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania postępowanie karnego, które zasadniczo obejmuje postępowanie przygotowawcze prowadzone przed organami ścigania, postępowanie sądowe i postępowanie wykonawcze.

Kancelaria reprezentuje klientów w m. in. w sprawach przestępstw:

  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przeciwko życiu i zdrowiu, wolności
  • przeciwko mieniu
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • przeciwko rodzinie i opiece
  • gospodarcze (w tym: odpowiedzialności członków władz spółek)
  • przestępstw internetowych
  • dyscyplinarnych przed organami samorządu zawodowego
  • z zakresu kodeksu karnego skarbowego
  • z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Potrzebujesz pomocy? Służę poradą
zadzwoń
odwiedź

ul. Białostocka 22 lok. 1
03-741 Warszawa

© 2018 kancelaria-wilkoszewski.pl