Jakie kryteria decydują o wysokości zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c.)

Potrzebujesz pomocy? Służę poradą
zadzwoń
odwiedź

ul. Białostocka 22 lok. 1
03-741 Warszawa

© 2018 kancelaria-wilkoszewski.pl