Zagadnienia praktyczne

Odszkodowanie z OC w życiu prywatnym
27 01 2020

Polisa OC w życiu prywatnym może zapewnić ochronę przed roszczeniami finansowymi. Niewiele osób wie, że taką polisę posiada.

Zakres roszczeń przysługujących poszkodowanemu i najbliższym członkom jego rodziny z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.
21 01 2020

Uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia powodują negatywne skutki w sferze majątkowej jak i niemajątkowej poszkodowanego. W przepisach Kodeksu cywilnego uregulowane zostały sposoby naprawienia szkód majątkowych na osobie wyrządzonych czynami niedozwolonymi (art. 444 KC) oraz sposób określenia zadośćuczynienia za krzywdę niemajątkową (art. 445–448 KC).

Odszkodowanie z polisy AC ze stałą sumą ubezpieczenia
20 01 2020

Ubezpieczyciele często proponują zawarcie umowy ubezpieczenia autocasco ze stałą sumą ubezpieczenia lub stałą wartością pojazdu.

Dokumentowanie kosztów napraw dla ubezpieczyciela
14 01 2020

Czy ubezpieczyciel odpowiadający za sprawcę szkody na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się od poszkodowanego udokumentowania poniesionych kosztów naprawy swojego pojazdu?

Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego.
10 01 2020

Jakie kryteria decydują o wysokości zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego.

Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego za sprzedaż niekorzystnej polisy.
09 12 2019

Czy agent ubezpieczeniowy odpowiada za sprzedaż niekorzystnej polisy ubezpieczeniowej? Dowiedz się więcej w poradniku.

Amortyzacja rabatowa cen cześć zamiennych w przypadku szkody likwidowanej z polisy OC sprawcy wypadku
13 09 2019

Amortyzacja rabatowa cen cześć zamiennych w przypadku szkody likwidowanej z polisy OC sprawcy wypadku

Szkoda całkowita likwidowana z polisy OC sprawcy - praktyczne wskazówki
16 07 2019

Szkoda całkowita albo częściowa likwidowana z polisy OC sprawcy - praktyczne wskazówki.

O czym należy pamiętać zawierając umowę ubezpieczenia AC
01 03 2018

Jeden z ostatnich wyroków SN tj. wyrok z dnia 27 października 2017 r. (IV CSK 730/16) pokazuje jak ważne jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia przekazywanie ubezpieczycielowi zgodnie z prawdą informacji, o które ten zapytywał w formularzu oferty

Potrzebujesz pomocy? Służę poradą
zadzwoń
odwiedź

ul. Białostocka 22 lok. 1
03-741 Warszawa

© 2018 kancelaria-wilkoszewski.pl